Wieś Bogoria podzielona jest na trzy odrębne wsie :

  • Bogorię Dolną – ogól. pow.308 ha, 36 gosp. rol. o łącznej powierzchni 287,8 ha, 160 mieszkańców;
  • Bogorię Górną – ogól. pow. 360 ha, 46 gosp. rol. o łącznej powierzchni 286 ha, 150 mieszkańców;
  • Bogorię Pofolwarczną – ogól. pow. 138 ha, 14 gosp. rol., 70 mieszkańców;

Datę założenia wsi Bogoria możemy dokładnie określić. Abp Jarosław Bogoria, pragnąc powiększyć stan swoich posiadłości, postanowił założyć wieś w dąbrowie leżącej między jego wsiami : Zdunami, Strugienicami, Wierznowicami, Urzeczem i Bąkowem (Górnym).
Mówi o tym dokument z 1353r. o lokalizacji wsi „na surowym korzeniu”, tzn. od samego początku, od budowy pierwszej zagrody. Kleryk abpa Jarosława niejaki Mikołaj miał sprzedać sołectwo niejakiemu Błażkowi.
Mieszkańcy  wsi otrzymali 12 lat wolnizny czyli zwolnienia od wszelkich powinności.
Nazwę wsi nadał abp Jarosław. Jest to przydomek i zarazem herb

sołtys: Dariusz Wróblewski