W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Wysokość Dofinansowania wynosi 99%

Wkład własny 1%

banner

Pliki do pobrania:
banner Ogłoszenie

banner Wniosek

banner Ocena stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 

banner

Zadanie pod nazwą

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2016 r.”

zostało wykonane z budżetu Gminy Zduny przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Koszt całkowity zadania: 28.993,38 zł

Źródła finansowania:

NFOŚiGW (dotacja) w kwocie: 14.496,00 zł

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie 14.207,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 290,38 zł

W ramach zadania przeprowadzono dwa rodzaje prac:

– demontaż wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwianie – 11,105 Mg;
– przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu, transport, łącznie z unieszkodliwianiem – 87,455 Mg.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi