Urząd Gminy Zduny

tel. 46 838 74 26   fax. 46 838 74 23

Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Numer telefonu Nr pokoju
WŁADZE GMINY
Wójt Gminy Zduny Krzysztof Skowroński wojt@gminazduny.pl wew. 23

15

Sekretarz Gminy Maria Kubica sekretarz@gminazduny.pl wew. 21

17

Skarbnik Gminy Grażyna Jarota zduny@lo.jst.net.pl wew. 13

6

REFERAT FINANSOWY
Podinspektor ds. łącznego zobowiązania pieniężnego Piotr Wolski podatki@gminazduny.pl wew. 19

1

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Maria Tokarska wew. 18

2

Inspektor do obsługi kasy Maria Goździk wew. 11

3

Podinspektor ds. księgowości budżetowej Ewa Rybus zduny@lo.jst.net.pl wew. 13

6

Podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych Iwona Pykacz gzeas_zduny@wp.pl 46 838 74 06

Podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych Danuta Tobiasz gzeas_zduny@wp.pl 46 838 74 06

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami Urszula Jóźwiak grunty@gminazduny.pl wew. 12

7

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Artur Więcławski inwestycje@gminazduny.pl wew. 15

10

Stanowisko ds. Obywatelskich i Obronnych Katarzyna Surma usc@gminazduny.pl wew. 25

20

Stanowisko ds. Organizacyjnych i Sekretariat Anna Woźniak sekretariat@poczta.onet.pl wew. 20

16

Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Robert Guzek rolnictwo@gminazduny.pl wew. 12

7

Stanowisko ds. Rozwoju i Promocji Łukasz Witkowski lukasz.witkowski@gminazduny.pl wew. 26

8

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Katarzyna Ginalska rada@gminazduny.pl wew. 22

14

Stanowisko ds. Oświaty Renata Zawiślak oswiata@gminazduny.pl wew. 17

4

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Eliza Warzywoda odpady@gminazduny.pl wew. 14

2

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Urzędu Ewa Szkopiak usc@gminazduny.pl wew. 25

20

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik Aleksandra Urbańska gops@gminazduny.pl wew. 27

10

Starszy pracownik socjalny Barbara Michalak wew. 24

12

Pracownik socjalny Aneta Witczak wew. 24

12

Inspektor Lilla Kiciak wew. 30

9