Urząd Gminy Zduny

tel. 46 838 74 26   fax. 46 838 74 23

Stanowisko Imię i nazwisko e-mail Numer telefonu Nr pokoju

WŁADZE GMINY

Wójt Gminy Zduny Krzysztof Skowroński wojt@gminazduny.pl wew. 23 15
Zastępca Wójta Gminy        
Sekretarz Gminy Maria Kubica sekretarz@gminazduny.pl wew. 21 17
Skarbnik Gminy Grażyna Jarota zduny@lo.jst.net.pl wew. 13 6

REFERAT FINANSOWY

Podinspektor ds. łącznego zobowiązania pieniężnego Piotr Wolski podatki@gminazduny.pl wew. 19 1
Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Maria Tokarska wew. 18 2
Inspektor do obsługi kasy Maria Goździk wew. 11 3
Podinspektor ds. księgowości budżetowej Ewa Rybus zduny@lo.jst.net.pl wew. 13 6
Podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych Iwona Pykacz gzeas_zduny@wp.pl 46 838 74 06
Podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych Danuta Tobiasz gzeas_zduny@wp.pl 46 838 74 06

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami Urszula Jóźwiak grunty@gminazduny.pl wew. 12 7
Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Artur Więcławski inwestycje@gminazduny.pl wew. 15 10
Stanowisko ds. Obywatelskich i Obronnych Katarzyna Surma usc@gminazduny.pl wew. 25 20
Stanowisko ds. Organizacyjnych i Sekretariat Anna Woźniak sekretariat@poczta.onet.pl wew. 20 16
Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Robert Guzek rolnictwo@gminazduny.pl wew. 12 7
Stanowisko ds. Rozwoju i Promocji Łukasz Witkowski lukasz.witkowski@gminazduny.pl wew. 26 8
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Katarzyna Ginalska rada@gminazduny.pl wew. 22 14
Stanowisko ds. Oświaty Renata Zawiślak oswiata@gminazduny.pl wew. 17 4
Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Eliza Warzywoda odpady@gminazduny.pl wew. 14 2

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Ewa Szkopiak usc@gminazduny.pl wew. 25 20

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Aleksandra Urbańska gops@gminazduny.pl wew. 27 10
Starszy pracownik socjalny Barbara Michalak wew. 24 12
Pracownik socjalny Aneta Witczak wew. 24 12
Inspektor Lilla Kiciak wew. 30 9
    wew. 30 9