banner

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na terenie Gminy Zduny zrealizowano projekt pn. „Poprawa warunków funkcjonowania budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Zdunach”.
Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Nowe Zduny poprawiono warunki funkcjonowania budynku zaplecza boiska sportowego. Wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 6.512,92 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner