Program edukacji ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej
z terenów wiejskich

Gmina Zduny korzysta ze wsparcia finansowego
Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”
w ramach projektu „Na Własne Konto”.
Projekt realizowany jest w Gimnazjum Publicznym
w Nowych Zdunach.