banner

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na terenie Gminy Zduny zrealizowano projekt pn. „Doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Złakowie Kościelnym”.
Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Złaków Kościelny doposażono siłownię w świetlicy wiejskiej. Wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 5.618,84 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner