banner

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na terenie Gminy Zduny zrealizowano projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Łaźnikach celem integracji mieszkańców”.
Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Łaźniki wyremontowano świetlicę wiejską. Wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 24.875,92 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner