banner

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na terenie Gminy Zduny zrealizowano projekt pn. „Wydanie publikacji promującej Gminę Zduny oraz ustawienie tablic informacyjnych przy wjeździe na teren gminy”.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Bąków Górny oraz Maurzyce zamontowano tablice informacyjne – witacze oraz wydano publikacji promującą Gminę Zduny. Wartość dofinansowania z środków EFRROW wyniosła 18.396,00 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

 

banner

banner

banner

banner

banner

banner